สมัครประกันสังคม มาตรา40
บทความยอดนิยม

สมัครประกันสังคมมาตรา 40


www.sso.go.th ลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา40 ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์และเคาน์เตอร์เซอร์วิส

สำนักงานประกันสังคม ชี้ช่องทางสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้หลายช่องทาง ได้สิทธิความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ถึง 3 ทางเลือก

ลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา40

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 สามารถไปใช้บริการสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ www.sso.go.th เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว พร้อมจ่ายเงินสมทบได้ทันที ทุกช่องทางการสมัคร และชำระเงิน ไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์

ประกันสังคมปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ
ทางเลือก 1 จ่ายเดือนละ 70 บาท (ลดเหลือ 42บาท) คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต

ทางเลือก 2 จ่ายเดือนละ 100 บาท (ลดเหลือ 60บาท) คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ

ทางเลือก 3 จ่ายเดือนละ 300 บาท (ลดเหลือ 180บาท) คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40

ผู้ที่สนใจสมัครเป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองดังนี้

 1. ผ่านมือถือที่เว็บไซต์  https://www.sso.go.th/section40_regist
 2. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) 
 3. เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
 4. เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) 
 5. สมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม  หรือ  สายด่วนประกันสังคม 1506 กด 1

คุณสมบัติผู้สมัครมาตรา 40


1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 15-65 ปีบริบรูณ์
3. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
4. ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
5. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
6. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

7. ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ขึ้นต้นด้วย เลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย00)
8. ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล จะใช้วิธีการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น 

 

9 กิจการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด ที่จะได้รับการรเยียวยา ตามมติของ ครม. 

1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร : โรงแรม, รีสอร์ต, เกสต์เฮาส์, ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท, การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร, การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด, การบริการด้านการจัดเลี้ยง, การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

2. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า : การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น และระหว่างจังหวัด, การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่/รถสามล้อเครื่อง จักรยานยนต์รับจ้าง, การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน, การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน

3. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ : ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, การขายปลีกสินค้าทั่วไป

4. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน : ธุรกิจจัดนําเที่ยว, กิจกรรมของมัคคุเทศก์, กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย, การบริการทําความสะอาด, การจัดการประชุมและจัดการแสดงสินค้า (Event) 

5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ : กิจกรรมของบริษัทโฆษณา, กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน, การตรวจสอบบัญชี, การให้คําปรึกษาด้านภาษี

6. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร : กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์, กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์, กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์

7. การก่อสร้าง : การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย, การก่อสร้างถนน, สะพานและอุโมงค์, การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ

8. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ : กิจกรรมสปา, กิจกรรมการแต่งผม, กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า, กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

9. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ : การดําเนินงานของสถานที่ออกกําลังกาย, กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา, กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค, กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ.

10 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด มีที่ไหนบ้าง

 • กรุงเทพฯ
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม www.chompupro.com