สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา40
บทความยอดนิยม

สิทธิประโยชน์ กรณีสมัครประกันสังคมมาตรา40 www.sso.go.th


สมัครแล้วได้อะไร คุ้มครองอะไรบ้าง chompupro สรุปให้ค่ะ

สิทธิประโยชน์ ของสมัคร ประกันสังคมมาตรา40 แบ่งได้หลักๆ 5 ข้อ ดังนี้

  1. ชดเชยรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนการขาดรายได้
    • กรณีผู้ป่วยนอก ไม่นอนโรงพยาบาลและมีใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป รับเงินชดเชยรายได้วันละ 200 บาท
    • กรณีผู้ป่วยในหรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  1 วันขึ้นไป รับเงินชดเชยรายได้วันละ 300 บาท
  2. รับเงินชดเชยกรณีทุพพลภาพ ขาดรายได้ โดยจะได้รับเงินชดเชย การขาดรายได้เป็นระยะเวลา 15 ปี จำนวน 500 ถึง 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน และในกรณี เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ จะได้รับเงินช่วยค่าทำศพ จำนวน 25,000 บาท
  3. กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพ จำนวน 20,000 บาท และหากจ่ายเงินสมทบครบ 5 ปี ก่อนเสียชีวิตจะได้รับเพิ่มอีก 8,000 บาท
  4. กรณีชราภาพจะได้รับเงินก้อนพร้อมดอกเบี้ย โดยจะได้รับ เฉพาะผู้ที่เลือกแผน 2 และแผน3 โดยเงินที่เพื่อนๆได้จ่ายไป 100 บาทต่อเดือน ทางประกันสังคมจะเก็บไว้เป็นเงินออมให้ 50 บาท ส่วนแผนที่ 3 ที่จ่ายเดือนละ 300 บาท ทางประกันสังคมจะเก็บเป็นเงินออมให้ 150 บาทประกันสังคมจะเก็บไว้ให้เดือนละ 150 บาท โดยเมื่ออายุครบ 60 ปีก็จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเงินก้อนที่สะสมไว้
  5. จะได้รับเงินช่วยเหลือ สงเคราะห์บุตร โดยสิทธิประโยชน์นี้จากคุ้มครองผู้ที่เลือกแผนที่ 3 โดยจะสงเคราะห์ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 6 ขวบ เดือนละ 200 บาท ไม่เกิน 2 คน

สิทธิประโยชน์ดังกล่าว ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือมีคำถามสามารถสอบถามเข้ามาได้เลย หรือโทรสอบถามโดยตรงที่ สายด่วนประกันสังคม 1506 ค่ะ