วิธีตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินเยียวยา
บทความยอดนิยม

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 5,000 มาตรา39 ,40 ,33


ประกันสังคม แนะวิธีตรวจสอบสิทธิ เพื่อรับเงินเยียวยาbผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 แล้ว เพื่อรับเงินจำนวน 5,000 บาท ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์

1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th (เลือกตรวจสอบสิทธิ์ ตามมาตราที่เราใช้สิทธิ์)

1.1 ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนมาตรา33) คือ ลูกจ้าง ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป อายุไม่ต่ำว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

1.2 ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนมาตรา 39) คือ ผู้ประกันตนที่เคยทำงานในบริษัทและเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาก่อน แต่เกิดตกงานหรือลาออก แล้วยังต้องการรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่

1.3 ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยา นายจ้างและผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนมาตรา 40) คือ ประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุ 15-60 ปีบริบูรณ์

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 5,000 มาตรา39 ,40 ,33

2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสตามรูปที่กำหนด

เพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ์ การรับเงินเยียวยา ผู้ประกันตนและนายจ้าง

3. กด “ค้นหา” เพื่อตรวจสอบสิทธิ์

4. ระบบจะแสดงผล ว่าคุณได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา39, 40, 33 หรือไม่

ภาพแสดง สถานะ ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ รับเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 40,39,33
ภาพแสดง สถานะ ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงกาาร เยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 40,39,33

สำหรับวิธีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน

9 กิจการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด ที่จะได้รับการรเยียวยา ตามมติของ ครม. 

1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร : โรงแรม, รีสอร์ต, เกสต์เฮาส์, ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท, การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร, การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด, การบริการด้านการจัดเลี้ยง, การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

2. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า : การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น และระหว่างจังหวัด, การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่/รถสามล้อเครื่อง จักรยานยนต์รับจ้าง, การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน, การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน

3. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ : ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, การขายปลีกสินค้าทั่วไป

4. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน : ธุรกิจจัดนําเที่ยว, กิจกรรมของมัคคุเทศก์, กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย, การบริการทําความสะอาด, การจัดการประชุมและจัดการแสดงสินค้า

5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ : กิจกรรมของบริษัทโฆษณา, กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน, การตรวจสอบบัญชี, การให้คําปรึกษาด้านภาษี

6. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร : กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์, กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์, กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์

7. การก่อสร้าง : การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย, การก่อสร้างถนน, สะพานและอุโมงค์, การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ

8. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ : กิจกรรมสปา, กิจกรรมการแต่งผม, กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า, กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่

9. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ : การดําเนินงานของสถานที่ออกกําลังกาย, กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา, กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค, กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ.

 พื้นที่สีแดงเข้ม  29 จังหวัด ประกอบด้วย

1. กรุงเทพมหานคร 2. กาญจนบุรี 3. ชลบุรี 4. ฉะเชิงเทรา 5. ตาก 6. นครปฐม 7. นครนายก 8. นครราชสีมา 9. นราธิวาส 10.นนทบุรี 11.ปทุมธานี 12.ประจวบคีรีขันธ์ 13.ปราจีนบุรี 14.อยุธยา 15.เพชรบุรี 16.ปัตตานี 17.เพชรบูรณ์ 18.ยะลา 19.ระยอง 20.ราชบุรี 21.ลพบุรี 22.สงขลา 23.สิงห์บุรี 24.สมุทรปราการ 25.สมุทรสงคราม 26.สมุทรสาคร 27.สระบุรี 28.สุพรรณบุรี 29.อ่างทอง

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินเยียวยา มาตรา40,39,33 จำนวน 5,000 บาท และ 2,500 บาท