ประกันสังคมแจ้งกำหนดวันโอนเงินเยียวยา
บทความยอดนิยม

ประกันสังคมแจ้งกำหนดวันโอนเงินเยียวยามาตรา 33 ,39 ,40


ประกันสังคมเปิดไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยา 2,500 – 5,000 ผู้ประกันตนมาตรา 33- ม.39 – 40

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งกำหนดการ การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 39 ตามมาตราการเยียวยาล็อกดาวน์ ในพื้นที่ 13 จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  พร้อมชี้แจงถึงการรับสิทธิเยียวยาต่างๆ

ชี้แจงกำหนดการจ่ายเงินเยียวยา

 • 1. กลุ่มลูกจ้าง แรงงาน ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ต้องว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย จากการปิดกิจการชั่วคราว จะได้รับเงินชดเชยการว่างงานกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย 50 % ของรายได้ แต่ไม่เกิน 7,500 บาท แต่กรณีนายจ้างยินดีจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวน กลุ่มนี้จะรับเงินเยียวยาก้อนนี้ไม่ได้โดย นายจ้างหรือเจ้าของกิจการต้องไปลงทะเบียนผ่านระบบ  E- service ของกระทรวงแรงงาน แจ้งลงทะเบียนว่าต้องหยุดกิจการ โดยลูกจ้างต้องกรอกแบบฟอร์ม ชื่อ ข้อมูลส่วนตัวและบัญชีธนาคาร รวบรวมผ่านนายจ้าง ให้นายจ้างยื่นแก่สำนักงานประกันสังคมผ่าน e- service

ตรวจสอบสิทธิเยียวยา ที่ www.sso.go.th

 • 2.กลุ่มลูกจ้างผู้ประกันมาตรา 33 สัญชาติไทย  ใน 9 กิจการ (ไม่จำเป็นต้องหยุดกิจการ แต่อยู่ใน 9 กลุ่มกิจการ) ในพื้นที่ 13 จังหวัด (กทม. ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี  ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  สงขลา และ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา) สัญชาตไทยทุกคน จะได้รับเงินเยียวยา คนละ 2,500 บาท (ช่วง 1 เดือน)
 • 3. กลุ่มนายจ้าง มาตรา 33  ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ล็อกดาวน์ กลุ่นนี้ได้เงินเยียวยา 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน แต่ไม่เกิน 200 คน

สำหรับนายจ้างมาตรา 33 ใน 10 จังหวัดแรกประมาณ 1.6 แสนราย ได้เยียวยาเข้าบัญชี วันที่  6 ส.ค.64 เช่นกัน

สำหรับนายจ้างมาตรา 33 ใน 3 จังหวัด ประมาณ 1.9 หมื่นราย ได้เยียวยาเข้าบัญชี วันที่ 15 ส.ค. 64 โดยประมาณ

 • 4. กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 กลุ่มอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ อยู่ในกลุ่ม 9 กิจการอาชีพและยังประกอบอาชีพอาอยู่  อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัด จะได้รับเยียวยา 5,000 บาท (1เดือน)  หากใครยังไม่เข้าระบบประกันสังคม ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ที่ https://www.sso.go.th/section40_regist/ โดยต้องลงทะเบียภายในเดือน ก.ค. 64

กลุ่มนี้เมื่อลงทะเบียนครบ ภายในเดือน ก.ค. ทางประกันสังคมจะต้องตรวจสอบข้อมูล จึงยังไม่สามารถโอนเงินเยียวยาได้ทัน วันที่ 6 ส.ค.แน่นอน แต่จะอยู่ในช่วงหลังวันที่ 6 ส.ค เป็นต้นไป อาจเป็นช่วง 15 ส.ค. ก็ได้ กลุ่มนี้ไทม์ไลน์ยังไม่ชัดเจน จะต้องสรุปอีกครั้ง

สรุปประเด็น

ประกันสังคม เปิดไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยาล็อกดาวน์ 13 จังหวัด โอนผ่านพร้อมเพย์ กลุ่มแรกเงินเข้า 6 ส.ค. อีกกลุ่มดีเดย์ 15 ส.ค.

9 กิจการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด

1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร : โรงแรม, รีสอร์ต, เกสต์เฮาส์, ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท, การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร, การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด, การบริการด้านการจัดเลี้ยง, การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

2. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า : การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น และระหว่างจังหวัด, การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่/รถสามล้อเครื่อง จักรยานยนต์รับจ้าง, การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน, การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน

3. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ : ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, การขายปลีกสินค้าทั่วไป

4. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน : ธุรกิจจัดนําเที่ยว, กิจกรรมของมัคคุเทศก์, กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย, การบริการทําความสะอาด, การจัดการประชุมและจัดการแสดงสินค้า (Event) 

5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ : กิจกรรมของบริษัทโฆษณา, กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน, การตรวจสอบบัญชี, การให้คําปรึกษาด้านภาษี

6. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร : กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์, กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์, กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์

7. การก่อสร้าง : การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย, การก่อสร้างถนน, สะพานและอุโมงค์, การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ

8. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ : กิจกรรมสปา, กิจกรรมการแต่งผม, กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า, กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

9. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ : การดําเนินงานของสถานที่ออกกําลังกาย, กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา, กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค, กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ.

13 จังหวัดสีแดงเข้ม

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. ฉะเชิงเทรา 
 3. ชลบุรี 
 4. นครปฐม 
 5. นนทบุรี 
 6. นราธิวาส 
 7. ปทุมธานี 
 8. ปัตตานี 
 9. พระนครศรีอยุธยา 
 10. ยะลา 
 11. สงขลา
 12. สมุทรปราการ 
 13. สมุทรสาคร